آسا خبر/ خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی و اولین جایگاهی است که کودک با آن آشنا می شود. هر چه این نهاد بزرگ اجتماعی قوی، سالم و کارآمد باشد کودکان به خوبی و درستی رشد می کنند و می توانند در طول زندگی خود به موفقیت برسند. کودکان در سنین مختلف با چالش های گوناگون مواجه می شوند که حل این تعارضات و چالش ها عدتاً توسط خانواده ها صورت میگیرد. فلذا اگر خانواده و اعضای آن دارای دانش نسبی در امور اجتماعی باشند، مشکلات کمرنگ و کمرنگ می شوند ولی اگر اعضای خانواده دارای تبحر در حل این معضلات را نداشته باشند، قطعاً با مشکلات عدیده دیگری نیز روبرو خواهند شد. یکی از مشکلاتی که کودکان با آن روبرو می شوند اختلالات رفتاری است که ممکن است تعدادی از کودکان به آن مبتلا باشند یا مبتلا شوند.

هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. کودکان امروز و سازندگان فردای جامعه، قشر عمده ای از جمعیت جوامع انسانی را تشکیل می دهند. دوران کودکی از مهم ترین مراحل زندگی است که در آن، شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. بنابراین اگر در زمان شکل گیری شخصیت کودکان هر قدر هزینه کنیم ، سرمایه گذاری محسوب می شود و در آینده نسلی پویا تر، هنجار پذیر تر و آگاه تر خواهیم داشت. اغلب اختلالات و ناسازگاری های رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در روند و تکامل است. این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق بامحیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می باشد. ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری از دوره پیش از دبستان شروع شده و به دوره های بعدی رشد و تحول کودکان تسری می یابد.

امید است خانواده ها با جدی گرفتن فرآیند آموزش فرزندان شان حتی در سنین پائین و شرکت در کلاس های مختلف آموزش خانواده یا مراجعه به روان شناسان و اهالی فن، راه برای تربیت نسلی آینده محور و شهروندانی فهیم و لایق تربیت هموار سازند.