نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی

نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی – بخش دوم

نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی ادامه نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی – بخش اول : 51.بازاریابی مکاتبه مستقیم: انگلیسی: Direct Mail Marketing همه ما پیام‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنیم. این پیام‌ها می‌توانند از طریق ایمیل، بروشور، نامه‌های تبلیغاتی، وب‌سایت‌های تعاملی و … به ما منتقل شوند. بازاریابی مکاتبه مستقیم، تمرکز […]

Continue Reading
نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی

نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی – بخش اول

نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی نگاهی کوتاه به 101 روش و استراتژی بازاریابی : در این مقاله قرار است با هم به بررسی 101 تاکتیک و استراتژی مختلف بازاریابی بپردازیم که می‌توانید از آن ها برای بدست آوردن مشتریان جدید در کسب و کار خود و رشد برندتان استفاده کنید. اما اصلاً چرا باید […]

Continue Reading