بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟

بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟

بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟ بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟ : پیشینه بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing به اندازه قدمت واژه نوشته شده است و یک جز اصلی کسب و کار محسوب می شود و همواره به صورت گسترده توسط افرادی که در عرصه غیر انتفاعی و خصوصی فعالیت می کنند، مورد استفاده قرار گرفته […]

Continue Reading
بازاریابی چابک چه نقشی در موفقیت کسب و کار شما دارد؟

بازاریابی چابک چه نقشی در موفقیت کسب و کار شما دارد؟

بازاریابی چابک چه نقشی در موفقیت کسب و کار شما دارد؟ بازاریابی چابک چه نقشی در موفقیت کسب و کار شما دارد؟ : چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیط بیرونی سازمان است. همانند تولید کنندگان، همه سازمان ها و کسب و کارها ناچارند که برای رقابت در قرن […]

Continue Reading