بهترین عبارات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می شوند

بهترین عبارات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می شوند

بهترین عبارات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می شوند بهترین عبارات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می شوند : آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از محصولات را می‌خریم و سایر محصولات را بر روی قفسه باقی می‌گذاریم؟ چگونه از میان تمام گزینه‌ های موجود یکی را انتخاب می‌کنیم؟ در حالی که در بیشتر […]

Continue Reading
رهبران بزرگ با چرا شروع می کنند

رهبران بزرگ با چرا شروع می کنند

رهبران بزرگ با چرا شروع می کنند رهبران بزرگ با چرا شروع می کنند : همیشه و در هر کاری، دو بحث را باید مد نظر قرار داد. اولی، بحث فکر و ایدۀ پشت کار است، دومی، بحث چگونگی پیاده‌سازی آن و بدون شک، فقط با داشتن رویکرد درست و وقت گذاشتن بر روی هر دو […]

Continue Reading
بازاریابی سبز چیست و چگونه در آن به موفقیت برسیم؟

بازاریابی سبز چیست و چگونه در آن به موفقیت برسیم؟

بازاریابی سبز چیست و چگونه در آن به موفقیت برسیم؟ بازاریابی سبز چیست و چگونه در آن به موفقیت برسیم؟ : تا قبل از مطالعه در مورد بازاریابی سبز، نمی‌دانستم که بازاریابی هم می‌تواند رنگ داشته باشد! البته، مسئله خیلی عمیق‌تر از یک رنگ است. اما قبل از آنکه به اصل موضوع بپردازم، طبق معمول […]

Continue Reading