بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟

بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟

بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟ بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing چیست؟ : پیشینه بازاریابی مستقیم یا Direct Marketing به اندازه قدمت واژه نوشته شده است و یک جز اصلی کسب و کار محسوب می شود و همواره به صورت گسترده توسط افرادی که در عرصه غیر انتفاعی و خصوصی فعالیت می کنند، مورد استفاده قرار گرفته […]

Continue Reading
فرآیند بازاریابی به شیوه ای خلاقانه

فرآیند بازاریابی به شیوه ای خلاقانه

فرآیند بازاریابی به شیوه ای خلاقانه فرآیند بازاریابی به شیوه ای خلاقانه : در یک سازمان فرآیند بازاریابی در مرحله حساس طرح ریزی شروع میشود و سپس به مراحل طرح ریزی و اجرا در تک تک بخش های شرکت وارد میشود.به عبارت دیگر یک بازاریاب باید فرآیند بازاریابی را برای تمام مراحل یک کسب و کار […]

Continue Reading

چگونه کسب و کار کوچک خود را توسعه دهید؟

چگونه کسب و کار کوچک خود را توسعه دهید؟ چگونه کسب و کار کوچک خود را توسعه دهید؟ : برخی از افراد در سطح جامعه از کسب و کار های کوچک خودشان درآمد زایی میکنند ولی این درآمد شاید حتی نتواند مخارج روزانه را در جامعه تامین کند پس با این حال توسعه دادن یک […]

Continue Reading